Chính Sách Hoàn Tiền
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC cho đơn hàng từ 299K

Chính Sách Hoàn Tiền

Chính Sách Hoàn Tiền Áp Dụng Tại VN CLO

1.    Nếu Khách Hàng đã phải thanh toán cho Sản Phẩm không được giao hàng, VN CLO sẽ hoàn tiền tương ứng với giá trị Sản Phẩm mà ban đầu Khách Hàng đã thanh toán.

2.    Nếu Khách Hàng phải thanh toán nhiều hơn so với giá trị Sản Phẩm thể hiện trên trang web khi Khách Hàng đặt hàng, VN CLO sẽ hoàn lại cho Khách Hàng khoản tiền chênh lệch.

3.    Tất cả các khoản hoàn lại sẽ được thực hiện thông qua chuyển khoản trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày việc hoàn tiền được xác nhận bởi VN CLO. Thời điểm bạn nhận lại tiền cũng sẽ phụ thuộc vào thời gian xử lý khoản tiền hoàn lại của ngân hàng của bạn.